Follow Us:

Co zrobić gdy...

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu

Najczęściej lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem wystawia kartę zgonu, z którą należy się udać do zakładu pogrzebowego EDEN.

Zapraszamy do kontaktu pod numerami 603 770 718, 600 391 019 lub odwiedzenia biura.

Jeżeli nie mają Państwo możliwości dojechać do naszego zakładu, nasz pracownik przyjedzie do Państwa i na miejscu dokona wszelkich formalności.

Od tej chwili wszelkie formalności i zadania związane z organizacją pochówku przejmuje na siebie zakład pogrzebowy.

Zgon nastąpił w domu

1. W pierwszej kolejności Należy wezwać pogotowie ratunkowe tel. nr 999 lub 112 z telefonu komórkowego, lub lekarza rodzinnego, który wystawia kartę zgonu.

2. Zadzwonić do Zakładu Usług Pogrzebowych EDEN pod numer 603 770 718 lub 600 391 019, gdzie nasz pracownik przyjmie zgłoszenie i wyśle pracowników.

3. Przybyli na miejsce pracownicy przedstawią różne rozwiązania i wyjaśniają wszelkie wątpliwości związane z organizacją pochówku. Po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji załatwią wszelkie formalności w odpowiednich urzędach i instytucjach.

Zgon w miejscu publicznym lub w wypadku

1. Ciało zmarłego w takim przypadku zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej.

2. Należy wystąpić do Prokuratury o pozwolenie na pochówek.

3. Kartę zgonu wystawia Zakład Medycyny Sądowej.

4. Pracownik naszego zakładu pomoże Państwu w dopełnieniu wszystkich formalności.

Jeżeli zgon zastąpił za zagranicą

1. Zapraszamy do kontaktu lub wizyty osobistej, aby omówić sytuację.

2. Przygotowujemy formalności, pozwolenia w zależności od przepisów danego kraju, gdzie nastąpiło odejście zmarłego.

3. Transport zwłok osoby do Polski, następuje przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych obecnie środków transportu. Najczęściej odbywa się drogą lądową, jednakże może nastąpić przy wykorzystaniu drogi powietrznej lub morskiej.

4. Nasz Zakład zorganizuje ceremonię pogrzebową w oparciu, o Państwa wymagania.

5. Oferujemy pomoc w przygotowaniu i skompletowania wszelkich dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Więziennej oraz innych, w celu przyznania zasiłku pogrzebowego. Zajmiemy się również złożeniem dokumentów w Państwa imieniu we wszystkich wyżej wymienionych instytucjach. Dodatkowo, wyrobimy za Państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego niezbędne akta (urodzenia/małżeństwa/inne) w celu potwierdzenia pokrewieństwa z osobą zmarłą.

Niezbędne dokumenty:

 • Upoważnienie EDEN na transport zwłok
 • Oświadczenie o braku choroby zakaźnej
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na transport zwłok

Chcesz wyrazić swój hołd dla zmarłej

W życiu są sytuacje, gdzie z powodu obowiązków zawodowych, odległości, ograniczeń zdrowotnych nie mogą Państwo wziąć udziału w uroczystości. Oferujemy dostarczenie zniczy, kwiatów, dedykowanych wiązanek, aby w ten symboliczny sposób mogli Państwo oddać hołd zmarłej osobie. Zapraszamy do kontaktu z Kwiaciarnią na 24 h przed uroczystością pogrzebową.

Chcę uzyskać aktu zgonu?

W Urzędzie Stanu Cywilnego należy przedstawić:

 • – kartę zgonu
 • – dowód osobisty / paszport zmarłego
 • – dowód osobisty zgłaszającego zgon

Chcą się Państwo starać o zasiłek pogrzebowy w: ZUS, KRUS, MSWiA, WBE

Należy przedstawić:

 • wniosek o zasiłek pogrzebowy
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu lub legitymacja emeryta/rencisty
 • dowód osobisty zmarłego i osoby zgłaszającej pochówek

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy Państwo do kontaktu. Służymy pomocą i poradą w tak trudnych chwilach.